úvod   e-mail


Hrad Sovince
Hrad Sovinec (Eulenberg) je nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál a rozkládá se na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku (přírodní park Sovinecko) na sever od Olomouce nedaleko Šternberka nebo Rýmařova (viz. www.mapy.cz site out). Hrad se od svého postavení v 1. polovině 14. století stal postupně střediskem rozsáhlého panství. Nejstarší gotická část je vymezena okružní hradbou kolem válcové hlásky (daleký rozhled) a paláce. Oba hlavní třípodlažní paláce vystavěny při renesančním rozšíření hradu na sklonku 15. a v 16. století. Z té doby je dochován renesanční portál takzvaného boskovického sálu. Další mohutné opevňování hradu proběhlo v 17. století - zpevněny hradby, doplněny věžemi a bastiony - takzvaný Klippelův plášť. Všemi těmito přestavbami vznikl prostor rozčleněný celkem sedmi branami s výzdobou a řada dalších zajímavých míst této pozoruhodné historické památky.foto Sovinec

Prohlídková trasa:
Prohlídková trasa vede
1. až 5. nádvořím, dále na tzv. Horní hrad (nejstarší část hradu) s vyhlídkovou věží. V jednotlivých objektech (hradní paláce, purkrabství, brána, konírny) expozice a výstavy.

Otevírací doba:
duben, říjen:
soboty a neděle, 9.00 - 17.00 hod
květen - září:
9.00 - 17.00 hod
zavírací den: pondělí


 

&

» nahoru


Městečko Sovinec
Městečko Sovinec a letovisko s hradem na skalním ostrohu, poprvé uváděno roku 1318, od 16. století do roku 1793 těžba železných rud. Dnes především místem turistiky a rekreace. V obci jednolodní empírový filiální kostel sv. Augustina z roku 1845, napojený na vnější obvodní hradbu. Na kostelní věž byla při stavbě kostela přestavěna původně osmiboká hláska u 1. brány. Před kostelem kvalitní barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1726 a kamenný kříž z poloviny 19. století, na návsi ještě pomník francouzského důstojníka.
 

&

» nahoru

hrad Sovinec - perokresba
Historie hradu
Stručná historie hradu - Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností.

Za Pňovských ze Sovince, kteří hrad s panstvím získali roku 1492, byl hrad rozšiřován a upravován. Páni z Boskovic, kteří hrad koupili v roce 1543, přestavovali hrad v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost na hradě pokračovala i za Vavřince Edera ze Štiavnice, vlastnícího hrad od roku 1578, a jeho zetě, posledního českého majitele hradu, Jana staršího Kobylky z Kobylího (od roku 1592). Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu - polygonální bašta Remter, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou.

foto SovinecPo bělohorské porážce získal roku 1623 hrad Řád německých rytířů. Obsazení hradu Dány roku 1626 bylo impulsem pro rozsáhlé opevňování hradu - do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony a další bašty, byly vybudovány další hradební zdi, příkopy i předsunutá věž. Takto vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Přes mohutné opevnění dobyla na podzim 1643 hrad švédská vojska generála Torstensona a až do roku 1650 z něj učinila jednu ze svých pevností.

Význam hradu v následujících letech klesal a po požáru roku 1784 byly provedeny jen nejnutnější úpravy.

Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 opět vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován.
 

&

» nahoru

foto Sovinec
Kontakty - hrad Sovinec
Adresa: Hrad Sovinec,
793 51 a.p. Břidličná
Tel.: 554 295 113
E-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz
http: http://www.hradsovinec.cz/ site out

 

 


 

&

 

"Hrad který je výraznou dominantou a z jehož věže můžete majestátně přehlížet krajinu sovineckého přírodního parku nelze jinak než doporučit."
http://www.hrady.cz/
site out
 

&

» nahoru
 

Filip HEJKAL Ondruška - Sovinec 4, 793 51, a.p.Břidličná
» filip.ondruska@seznam.cz

© 2007 Nože Sovinec